Test čistenia vody

14.04.2023

Starostlivosťou o bazénové vody sa zaoberám od r.2017. Už pomerne dlhú dobu mi v hlave vŕtala myšlienka, do akej miery sa podiela na čistení vody so zlou priehľadnosťou proces oxidácie s dezinfekciou samozrejme pri spustenej funkčnej a dobre nadimenzovanej filtrácii. Rozhodol som sa realizovať test, ktorý by mal dať na túto otázku odpoveď. Pre čo najlepšiu definíciu cieľa úlohy, skúsim sformulovať hlavnú a aj doplnkovú - vedľajšiu "výskumnú" otázku:

Hlavná otázka: Je možné úplne vyčistiť zariasenú vodu v bazéne s použitím filtrácie a pomocnej doplnkovej chémie "kagulatnov a flokulantov" bez toho, aby bolo použité akékoľvek oxidačné činidlo, alebo akákoľvek forma dezinfekcie alebo biocídnych látok?

Vedľajšia otázka: Aká bude časová náročnosť testu, teda bude rýchlejši proces čistenia vody ako proces pokračovania šírenia rias vo vode? 


Hypotéza č.1: Proces čistenia vody sa zastaví v určitom bode, kde sa bez použitie oxidačného činidla nebude dať pokračovať v čistení vody

Hypotéza č.2: Časová náročnosť čistenia vody bude v tak veľká, že bude skoro nemožné dotiahnuť proces do bodu, kde by sme dokázali konštatovať, že voda má výborné optické vlastnosti a neobsahuje už viditeľné nečistoty.


ÚVODNÁ FÁZA TESTU - VSTUPNÉ PARAMETRE:


Bazén "Diamant": objem 29m3, typ materiálu: keramický, farbné prevedenie: Sand Beach

(utorok 11.4.2023, 10:17 hod.) - príchod k bazénu

pH 8,5, TA= 120 mg/l CaCO3, T=14,5°C, Redox 354mV, priehľadnosť - vidieť dno, voda zapácha

Technické zabezpečenie: 

Filtrácia Astralpool Cantabric D500, 10m3/h

automatický dávkovač Aseko Asin Aqua NET Redox

UV-V lampa Blue lagoon 75W (toho času vypnutá)

Deň "nula". Bazén bol kompletne prekefovaný, steny aj dno so schodami a hladinovou a dnovou sieťkou boli pozberané riasy v najväčšej možnej miere (zámerne bez vysávania) a automatikou bolo upravené pH vody na 7. Do skimmera bolo manuálne pridávaných postupne 5 dávok (cca 40ml) Vločkovača - preiskrovača (Chemoform) a začalo sa filtrovanie. Po 8-mich hodinách som prvý krát vypral filter. 

Deň prvý:

(streda 12.4.2023, 10:30 hod.) - stav po 24 hod. 


Výsledok pozorovania po 24 hod. :  Voda stratila časť silného zeleného zafarbenia (zelená čiastočne vybledla), zostatok rias sa usadil prevažne do stredu bazéna, voda naďalej zapácha. Opätovne zozbieram sieťkou čo sa dá, a po druhom vyčistení filtra aplikujem manuálne 2 dávky Vločkovača - preiskrovača (s odstupom 2 hodín) a ďalej filtrujem. 

Deň druhý:

(štvrtok 13.4.2023, 10:51 hod.) - stav po 48 hod. 

Výsledok pozorovania po 48 hod. : Voda úplne stratila zákal, opätovne sa zostatok rias usadil prevažne na dne bazéna, voda takmer úplne stratila zapách - cítiť ho len jemne pri úplnom sa nahnutí nad hladinu. Povysávam bazén mimo filtrácie do odpadu, tretí krát prepieram filter a tentokrát pridávam Flockfix Bio - teda biologický vločkovač 3.generácie. (Chemoform). Redox potenciál vrástol z 354mV na 379mV. (rozdiel v zobrazení 361mV a skutočnou hodnotou 379mV je v nepresnosti sondy, s ktorou počítam.)Deň tretí:

(piatok 14.4.2023, 15:39 hod.)


Výsledok pozorovania po 54 hod. : Voda nadobudla optickú kvalitu rovnakej úrovne, ako v období, kedy je bazén v plnej prevádzke počas sezóny napriek tomu, že nebol použitý žiadny chlór ani iné oxidačné činidlo. (Oxa, aktívny kyslík atď.) Odtieň jemne zelenej farby je spôsobený farebným odtieňom povrchu bazéna. (na tento fakt poukazuje aj reklama bazéna v katalógu)

Z Á V E R - zhodnotenie


Koniec testu ma prekvapil, pretože v istej fáze sa mi nezdalo, že vyčistenie vody prebehne až do stavu čírej vody. Môžem však konštatovať, že aj za týchto podmienok je možné vodu naozaj celkom vyčistiť.

Takto vyčistená voda ale nie je vhodná na plávanie či kúpanie, pretože nespĺňa mikrobiologické požiadavky. Išlo výhradne iba o test, kde nosnú myšlienku tvorí mechanické čistenie vody a to iba s použitím vločkovača.


Vo všeobecnosti sa vždy voda u majiteľa bazéna čistí mechanicky - filtráciou v kombinácii s oxidačným činidlom, teda len veľmi málo používateľov bazéna vie, či je to možné aj bez neho. Nesnažil som sa posudzovať či je to praktické, použiteľné, výhodné, lacnejšie, rýchlejšie, lepšie, účinnejšie ale iba či je to možné a keď áno, tak do akej miery.

Viedla ma zvedavosť mať odpoveď na túto otázku. 


Pri čistení som použil výhradne "vločkovače" zn. Chemoform. Nie preto, že by tento pokus bola objednaná či platená reklama tejto firmy (každú jednu objednávku chémie od nich si platím), ale preto, že roky túto chémiu používam k spokojnosti mňa a mojich zákazníkov. Zároveň otvorene deklarujem, že nie som Chemoformu nijakým spôsobom zaviazaný. 

Takéto odstraňovanie rias by ale malo v praxi množstvo nevýhod, ktoré nebudem detailne rozoberať ale spomenien iba jednu. 

Tento skúšobný test bol obrovskou záťažou pre filter. Ešte aj pri piatom prepieraní odchádzalo z neho veľké množstvo zhlukov rias, pričom som riasy odstraňoval aj ručne. Nevyhnutný by bol následne proces superchlorizácie, najlepšie aj s osobitnou dezinfekciou filtračnej nádoby a potrubia. 

Nedokonalosť tohto testu (ktorý ale akceptujem a som si ho vedomý) je to, že nedokážem rozlíšiť podiel úspechu na čistení medzi oboma "vločkovačmi". 

                                                                                                                                  Ďakujem za Vašu pozornosť !