BLOG

Inšpiráciu na tento článok som dostal na jednom zo školení, ktorého som sa zúčastnil v Prahe. Prezentáciu viedol p.Ing. Jiří Houžvička a tento bod ma výrazne zaujal. Počas školenia prebiehala diskusia so zúčastnenými. Jednou z tém bola situácia, kedy je v bazéne a s technológiou všetko tak v poriadku, až nakoniec nie je.

Starostlivosťou o bazénové vody sa zaoberám od r.2017. Už pomerne dlhú dobu mi v hlave vŕtala myšlienka, do akej miery sa podiela na čistení vody so zlou priehľadnosťou proces oxidácie s dezinfekciou samozrejme pri spustenej funkčnej a dobre nadimenzovanej filtrácii. Rozhodol som sa realizovať test, ktorý by mal dať na túto otázku odpoveď. Pre čo...

1. Pokiaľ si bazén necháte zazimovať iným bazenárskym subjektom, je vysoká pravdepodobnosť, že Vám ho na Vašu žiadosť odmietnem na jar spustiť. Dôvodom je predchádzanie konfliktom, nespokojnosti a problémom, ktoré prináša takéto delenie práce. Bazenár, ktorý si bazén zazimuje by si ho mal aj spustiť, pretože platí: Ako kvalitne je bazén zazimovaný,...

Veľa vlastníkov bazénov upiera svoju pozornosť na Pool testery, kde sa dá odmerať pH a voľný chlór. Teda venujú sa 2 parametrom. Bohužiaľ, to nestačí. Z ďalších dôležitých parametrov, kt. potrebujete mať pod kontrolou je tzv. celková alkalita vody, alebo tiež tzv. kyselinová neutralizačná kapacita.

Časť majiteľov bazéna si zvykne bazén vyčistiť svojpomocne. S menším či väčším úspechom. Dôvodom je buď zvyk, kedy sa do prác zapoja viacerí rodinní príslušníci, alebo finančné dôvody. Cena tejto služby je jedna z tých drahších. Skúsim objasniť, prečo je tomu tak.

Ak máte automatický dávkovací systém, ktorý udáva hodnotu ORP - oxidačno-redukčného potenciálu v mV a nerozumiete úplne, čo vyjadruje, ponúkam Vám výborný článok. Pre časopis bazén a sauna (čislo 11-12/2019) ho napísal môj kolega z Českej republiky p. Jiří Houžvička, ktorého nájdete aj na FB stránke pod menom "BazénExpert". Opisovať vlastnými...

Pri téme úpravy vody sa veľmi často stretávam s otázkou, či odporúčam slanú úpravu vody alebo nie a aké sú jej výhody resp. nevýhody. Moja odpoveď nie je veľmi potešujúca pre ľudí, kt. hľadajú rýchle rozhodnutie v štýle teleshopingu. Som radšej, keď zákazník pozná čo najviac detailov týkajúcich sa úpravy vody, fungovania techniky a keď si názor...