Soľnička - solinátor - slaný bazén - áno či nie?

17.02.2022

Pri téme úpravy vody sa veľmi často stretávam s otázkou, či odporúčam slanú úpravu vody alebo nie a aké sú jej výhody resp. nevýhody. Moja odpoveď nie je veľmi potešujúca pre ľudí, kt. hľadajú rýchle rozhodnutie v štýle teleshopingu. Som radšej, keď zákazník pozná čo najviac detailov týkajúcich sa úpravy vody, fungovania techniky a keď si názor vytvorí z veľkej časti sám. Určite však nebudem skúpy na informácie a skúsenosti z praxe...  

Poďme k systému fungovania soľničky. Na to, aby ste si mohli povedať, máme doma more na záhrade, by ste museli naozaj mať naozaj záhradu pri mori, pretože salinita (slanosť) v bazéne je na míľe vzdialená tej v mori či oceáne. 

Pre porovnanie, salinita v mori je asi 3,8-4% (38-40kg soli na 1m3) a tá v bazéne je 0,4-0,6% (4kg - 6kg na 1m3), teda je 6-10x nižšia. V prípade slanej technológii máte vo vode rovnaký dezinfektant (chlór) ako susedia, ktorí ho kupujú v nejakej inej z jeho foriem. (tablety, tekutý chlórňan sodný...)  Chlór vyrobený Vašim solinátorom je v plynnom skupenstve, ktoré je veľmi účinné. 

Buďme teda reálny a hovorme o slanej technológii na úpravu vody, nie o mori, či bezchlórovej úprave vody a už vôbec nie o bezúdržbovom systéme. Áno, dnes už veľmi veľa ľudí zistilo, že naletelo "šikovným" predajcom techniky, ktorí túto novinku pred časom ponúkali a predávali s prívlastkom: " bezchlórová", či "nechemická-bezúdržbová".

Zjednodušene povedané, soľ vo vode je prostriedkom, ako sa dá vyrobiť dezinfekcia bez toho, aby ste museli do vody liať chlór, alebo vkladať do plaváka chlórové tablety. Výroba sa uskutočňuje v elektrolytickej cele, cez ktorú preteká voda za pôsobenia el. prúdu. 

Pri kúpe soľničky je dôležité pozrieť sa na objem Vášho bazéna a teda požadovaný výkon soľničky. Čím väčší objem vody, tým väčší by mal byť požadovaný výkon. Hovoríme o tom, koľko gramov chlóru za hodinu je schopných Vaša soľnička vyrobiť. 

Nebudem sa zaoberať uvádzaním chemických rovníc toho, čo sa deje vo vode, taký naivný už nie som, aby som si myslel, že by Vás to zaujalo.  :-) 

Avšak prvým predpokladom toho, aby Vami zakúpená soľnička fungovala je správne zapojenie soľnizačnej cely a ostatných komponentov. 

2. správny obsah soli  

3. správne nastavenie množstva výroby chlóru a 

4. regulácia pH vody. 

1. Pokiaľ Vám to miesto vo Vašej strojovni dovoľuje, doporučujem zapojiť soľnizačnú celu na tzv. by-pass (obtok), aby v prípade poruchy, alebo servisu bolo možné túto časť technológie odpojiť bez toho, aby bolo nutné zastavovať filtráciu vody. 

2. Obsah soli: Ako som už uviedol, množstvo soli, ktoré budete vkladať do vody musí byť vypočítané (a nie odhadnuté) a to tak, že sa premôžete a otvoríte si manuál svojej soľničky a prečítate si, pri akej salinite pracuje. Je to ťažký boj viem, ale inak sa nedá. :-) Zvyčajne to býva 4 - 5 kg na 1m3. Ak máte bazén o veľkosti 25m3, a Váš prístroj funguje pri salinite 5kg/m3 - pripravte si 25x5kg = 125kg soli. (5 vriec) Ak nasypete viac, riskujete, že Vaša soľnička bude hlásiť chybu a nezačne pracovať. To isté platí samozrejeme aj opačne pri nízkej salinite. Soľ sa pri výrobe chlóru v bazéne takmer nespotrebuváva, jej spotreba vzniká pri prepieraní, kedy Vám časť slanej vody odíde z bazéna a je doplnená čerstvou - sladkou vodou, čo má za následok zníženie salinity. Ak preperiete napr. 20-ty krát, určite bude čas na zmeranie či doplnenie nejakej soli...Doporučujem používať kvalitnú čo najčistejšiu morskú soľ. Predĺžujete tým životnosť soľnizačnej cely. Hitom posledných sezón je možnosť používať tzv. magneziové soli s obsahom horčíka - 47%, čím voda nadobudne terapeutické účinky.  

Body. č. 3 a 4 sú strategické, pretože tu sa bude určovať, či vo Vašej vode bude dostatočné množstvo už vyrobenej dezinfekcie, alebo či jej náhodou nebude zase až tak veľa, že voda bude nepoužiteľná. Hovoríme o bezpečnej hranici voľného chlóru vo vode. Nezabúdajme na to, že chlórová dezinfekcia potrebuje aj správne nastavené pH, bez toho sa jej účinok môže značne znížiť. Takže kedy Vaša soľnička začne chlór vyrábať a kedy "si povie" dosť a prestane?

Tu prichádza na rad spojenie technika vs. peniaze. Budem ju deklarovať na prístrojoch zn. ASEKO, ktoré sú osvedčené, kvalitné a vyrábané v ČR. Môj popis sa však dá chápať aj všeobecne, nakoľko aj produkty iných spoločností sa delia veľmi podobným spôsobom.  

Tie lacnejšie soľničky- tzv. neriadené majú možnosť nastaviť % výkonu. Od 0-100%. (napr. 10. 25, 50, 75 a 100% alebo 20-40-60-80 a 100%) Aby ste mali predstavu čo to znamená 10% výkonu, tak pri nastavení 10% bude Vaša soľnička vyrábať chlór 6 minút, potom bude 54 minút vypnutá a následne sa zase na 6 minút zapne. Pri výkone 50% to bude rovnako, avšak čas výroby chlóru sa predĺži na 30min. počas jednej hodiny. Pri 100% bude výroba bežať neprerušovane. Zásadná otázka znie, koľko je ešte málo, čo je už dosť a čo je priveľa? To sa dozviete jedine, ak obsah vyrobeného chlóru zmeriate. Ručne. Ak bude vyrobeného chlóru málo, pridáte % výkonu, ak veľa, znížite. Šialené? Áno aj nie. Časť vlastníkov bazénov so slanou technológiou takto funguje, zvykli si a vedia, že obsah voľného chlóru im vo bazéne kolíše. Prijali tento nedostatok a žijú s ním. Buď budú neustále (1xtýždenne) pozorovať, merať a v prípade potreby meniť výkon soľničky, alebo kvalita ich vody môže byť otázna. Na obrázku č.1 je neriadená soľnička bez merania pre bazény do 90m3. Takéto prístroje Vás zväčša dokážu upozorniť na klesajúci obsah soli vo vode svietiacou, alebo blikajúcou LED diódou. Tak isto je potrebné ručne merať pH vody a upravovať podľa nameranej hodnoty. 

Po čase sa však zvyčajne začne vlastník takého neriadeného - manuálneho systému dopytovať, aké má možnosti, ako tento systém zlepšiť.  

Existuje aj tzv. polovičné riešenie (poloautomatické), kedy si majiteľ lacnej manuálnej soľničky časom prikúpi malý prístroj na reguláciu pH a aspoň táto práca mu počas sezóny odpadne (obr. č.2). V tomto prípade však aj naďalej zostáva manuálne nastavovanie výkonu výroby chlóru. Aj táto pomoc sa však počíta a iste pomôže. Pri výrobe chlóru vzniká totiž medziprodukt NaOH, kt. pH vody neustále zdvíha.

Ďaľším riešením - pokiaľ už máte jednoduchú soľničku (a chceli by ste mať riadenú výrobu chlóru) je dokúpenie modulu s meracou chlór aj pH sondou (obr.č.3). Pripojením k existujúcej neriadenej soľničke sa tak z neriadenej soľničky stane plne riadená - automatická s meraním a výrobou dezinfekcie, tak aj meraním a úpravou pH.  Investícia sa teda môže rozložiť do dvoch sezón. Nebude však zväčša nižšia ako pri kompaktných prístrojoch "All in one" a budete mať v strojovni ďaľšie "zariadenie" navyše.  

Ako sú na tom tí, kt. zainvestovali do drahšieho - kompaktného prístroja hneď na začiatku?  

Kde sa prejaví ten cenový rozdiel? Ten je už v spomínaných sondách, kedy je voda pretekajúca Vašim systémom neustále meraná (testovaná) kvalitnými sondami a podľa toho ako nastavíte požadovanú úroveň dezinfekcie sa jej výroba zapína alebo vypína dokonca s regulovaným výkonom, ktorý vidíte na displeji. Druhá sonda kontinuálne meria pH vody a na základe tejto nameranej hodnoty sa začne dávkovanie kvapaliny na zníženie pH vody. Voda tak bude mať stále také pH, ako ste si nastavili. Aj meranie obsahu soli už je uvedené ako číselná hodnota a nechýba ani meranie teploty vody. Pridanou hodnotou drahšieho prístroja môže byť aj automatické dávkovanie algicídu (prípravku proti riasam), ktorý je vhodným doplnkom chlórovej úpravy vody. Dávkovanie je v ml na m3 vody v bazéne za deň. Ďaľšími možnosťami takýchto prístrojov býva automatické dopúšťanie hladiny vody, možnosť napojenia externého displeja, alebo priamo riadenie čerpadla s variabilnými otáčkami, či pripojenie prístroja na internet. V aplikácii na mobile tak priamo vidíte hodnoty vody Vášho bazéna. Samotná elektrolytická cela mení automaticky el. polaritu, aby nedochádzalo k zanášaniu elektród vápnikom. Prevedenie je v elegantnom nerezovom obale s výbornou dostupňosťou náhradných dielov z ČR. P

Pripomínam, že pre správne meranie sondy RX (alebo redox sondy) je vyslovene nevhodné, aby vo vode bol akýkoľvek zostatok stabilizátora (CYA). Preto sa pri štartovnom spustení doporučuje začať s novou-čerstvou vodou! Teda ak ste doteraz používali chlor tablety (alebo multitablety), voda nie je vhodná na meranie sondami a preto je nevyhnutné ju vypustiť. 

Na obr. č.4 je kompaktný prístroj - soľnička so sondami, kde prebieha celý horevyššie opísaný proces automatickej úpravy vody. Tento prístroj rozhodne doporučujem, pokiaľ sa v bazéne budú kúpať deti. Bezpečný obsah dezinfekcie vo vode a správne pH sú pri deťoch nevyhnutnosťou. 

Teda kardinálny rozdiel medzi základnou soľničkou a automatickým SALT systémom je v tom, či sa výroba bude spúšťať len na základe prednastaveného výkonu Vašej soľničky - bez merania, alebo či budete merať obsah chlóru a podľa neho aj chlór vyrábať v presných dávkach aj s automatickou úpravou pH.  Povedali sme si, že pri výrobe bez merania sa často  stáva, že sa chlór naďalej vyrába aj keď ho už je vo vode dostatok (alebo aj priveľa), alebo naopak, jeho výroba sa vypne vtedy, kedy ho je ešte málo. (horúce letné dni, vyššia vyťaženosť bazéna...)

Vlastníci slaných bazénov si zväčša pochvaľujú vplyv vody na kožu. Podľa ich slov nie je tak vysušovaná a lepšie vplýva na kožu pri ochoreniach akými sú napr. lupienka či psoriáza. Keďže koncentrácia soli je na úrovni tej, akú majú naše slzy, oči Vás štípať nebudú. Polievanie touto vodu by sa však nemuselo dlhodobo páčiť Vašej tráve. Mohli by vznikať vypálené- žlté až suché fľaky. Soľ vo vode je agresívna ku kovom vo vode, preto sa doporučuje mať všetky kovové časti z nereze triedy 316, nie iba 304. (napr. rebrík, tepelný výmeník), tiež čerpadlo by malo byť vhodné pre slanú vodu. Slaná úprava vody sa s veľkou obľubou používa v baby cluboch, kde plávajú bábätká od 4 mesiacoch veku. Zaujímavosťou je možnosť používať v bazéne rôzne typy minerálnych solí s rozličnými účinkami na kožu, akými sú napr. soľ z mŕtveho mora, magnéziové soli a pod.  

Tak ako? Soľnička či slaná úprava vody, áno či nie?

Rozhodnutých určite neodhováram, pokiaľ sa sami rozhodli na základe doterajších skúseností susedov, známych či rodiny... Slaný systém úpravy vody je funkčný, overený a pridávaním špeciálnych solí sa dajú dosahovať aj rôzne terapeutické účinky. Pripomínam však rozdiel medzi riadeným a neriadeným systémom. Nezabudnite, že v slanom bazéne platia rovnaké zásady hydrochémie a bezpečnej úpravy vody ako pri iných chlórových systémoch. Preto neexperimentujte. Doporučujem tiež súčasné použitie UV-C lampy (nízkotlakej alebo stredotlakej), čo je vždy výborný doplnok.  

Pokiaľ však niekto rozhodnutý nie je, verím, že mu tento článok pomohol minimálne naštartovať ďalšie otázky... 

Na záver zhŕňam +/- 

Do "solenia" priatelia !


 + netreba kupovať, nosiť a sledovať spotrebu chlóru v akejkoľvek forme - bandasky či tablety   

    nevzniká problém so stabilizátorom chlóru (stav uzamknutia chlóru, kedy dezinfekcia vody     

    prestáva fungovať

    plynný chlór je vysoko účinný dezinfektant

    v elektrolytickej cele prichádza k odbúravaniu viazaného chlóru

    pridaním horčíku do vody je možné posunúť účinky vody až na terapeutickú úroveň

    existuje možnosť ako investíciu rozložiť do 2 sezón (prikúpením modulu)

    tzv. ekologické riešenie, kedy si chlór nekupujete, ale vyrábate sami  

-   väčšia prvotná investícia do prístroja vyššej triedy (s riadením výroby cez meraciu sondu a úpravu pH vody) 

    je potrebné nezabúdať na to, koľko soli je aktuálne v bazéne a podľa potreby dopĺňať 

    slaná voda je agresívnejšia ku všetkých kovovým častiam v bazéne (skrutky, rebrík...) a okoliu ako napr. tráva 

    prístroj spotrebuváva el. energiu počas výroby chlóru

    soľnizačná cela má svoju životnosť - pomerne dlhú, je potrebná údržba - jej sezónne čistenie 

     


  

Obr. č.1 - Asin Salt 25 - neriadená soľnička. (cena marec 2022 - 1584,- €

Obr. č.2 - Aseko PP 60 pH - automatický regulátor pH vody - cena marec 2022 - 708,- €

Obr. č.3 - modul Asin aqua S redox - cena marec 2022 - 1722€  

Obr. č.4 - Asin aqua salt 25 - cena marec 2022 - 3190,- €