Pomocník v tabletách alebo kazítko? (3.časť - Porovnanie a výber produktov)

11.08.2020

Vítam Vás v 3. časti môjho blogu, ktorý venujem riešeniu problémov s CYA -                                            teda stabilizátorom chlóru !


Po prečítaní 1. a 2. časti si pravdepodobne položíte otázku: "Aké tablety mám teda kupovať, aby som tieto problémy eliminoval, alebo aby som sa im úplne vyhol?"

Odpoveď na túto otázku však nie je úplne jednoznačná ani jednoduchá...

V databáze zlúčenín nájdete TCCA (= symklosen) - teda trichlorizokyanurovú kyselinu pod registračným číslom CAS: 87-90-1 (CAS- je jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chémii pre chemické látky, polyméry, biologické sekvencie, zmesi a zliatiny. ) Je to identifikátor, podľa ktorého viete v databáze nájsť všetky zlúčeniny a teda a aj TCCA. (databáza obsahuje viac ako 23 mil. zlúčenín) Trichlorizokyanurová kyselina má molekulárny vzorec C3Cl3N3O3.

Výrobný sektor a obchodný trh s touto zlúčeninou je naozaj gigantický, pretože si treba uvedomiť, že v tomto prípade nejde iba o bazenársky priemysel. Chlór je všeobecná biocídna látka zabíjajúca baktérie, mikroorganizmy, riasy atď. Aplikácie chlóru v nemocničnom prostredí sú vďaka svojej čistiacej, dezinfekčnej a antiseptickej schopnosti univerzálne. Pomáha pri čistení a dezinfekcii zdravotníckych zariadení a pôsobí ako súčasť rôznych lekárskych výrobkov a liekov, ale vzrastajúcu tendenciu ma jeho použitie v stavebnom či textilnom priemysle.

Výrobcovia príp. dodávatelia dodávajúci túto zlúčeninu (vo forme granutátu, prášku alebo tabliet - najčastejšie 5g,20g alebo 200g) sa musia držať presneho zloženia - vzorca a deklarovaných vlastností, akými sú vlhkhosť, pH alebo obsah chlóru.  Ide o priemyselné továrne hlavne v Číne, Indii, USA a Nemecku. 

Na základe ponúk najväčších výrobcov z Číny je možné jasne vidieť v TCCA sortimente 2 varianty ponuky:  Chlórové TCCA tablety a Multi-funkčné TCCA tablety - teda Chlórové TCCA tablety s prímesami vločkovača, algicídu alebo kondicionéru. Zloženie TCCA (symklosen) je rovnaké, výrobcovia rozlišujú príp. iba triedy kvality resp. čistoty.

TCCA (symklosen) vyrobený v Číne by mal mať taký istý obsah CYA, ako ten vyrobený v USA, či Nemecku. 

V technických listoch jednotlivých SK-CZ produktov nájdete info, ktoré sú aj napriek svojej jemnej rozmanitosti predsa určitým spôsobom nápadne podobné, ak nie rovnaké. Chemoform má uvedený obsah symklosenu 75-100%, Marimex >90%, Proxim 85-95%, Sparkly pool 90%, Kingpool, Bluepool a Aquabela 90-95%. Všetky teda odpovedajú obsahu cca 90%. 

Výnimkou sú tablety Proxim - Chlor tablety maxi, kde je uvedený trochu vyšší obsah symklosen 96% a SAVO maxi komplex 3v1 <97%. Zvyšok by mal tvoriť u oboch vločkovač.  Tu sa dá zrejme očakávať o máličko vyšší obsah CYA a menej prímesí. 

Až na horevyššie uvedené prípady) je obsah TCCA (symklosenu) u všetkých značiek približne rovnaký, teda ak by sme sa rozhodovali podľa tohto kritéria, je zrejme jedno ktorú z multi-tabliet si vyberieme. Obsah TCCA je +/-90%.

Okrem toho série multi produktov Kingpool, Bluepool a Aquabella majú identický technický list, takisto Marimex - 7denní tablety a chlor triplex ako aj Laguna kombi quatro a pool kombi tablety 4v1. Podľa mojich ďalších informácii aj tablety Marimex a Azuro sú svojim zložením identické.   

Je vysoko pravdepodobné, že na náš trh sa dostávajú tablety z rovnakých výrobných závodov (a aj zloženia), kde nakupujú viaceré obchodné reťazce...Odhadujem 2 max. 3 typy. Nasleduje už iba design, obchodná značka a fantázia odd. marketingu pri tvorbe názvu. 

Prímesy k TCCA - realita alebo iba šikovný marketing?


Sú to možné 3 prímesy, ktoré majú zákazníkovi priniesť benefit, kedy ich dostáva k základnému produktu ako bonus naviac, teda  pod označením 3v1 je myslený - chlór, vločkovač a algicíd alebo dokonca 4v1 to môže byť - chlór, vločkovač, algicíd a kondicionér. Prekvapivými sú produkty označované ako napr. 5v1 či 7v1. Nie je zrejmé o aké ďalšie zložky vrámci reklamnej kampane ide...Ak je obsah TCCA (symklosenu) 90%, k dispozícii nám zostáva zvyšných 10%. Čo nájdeme v nich? 

Preskúmal som technické listy 18 rôznych typov bazénových multifunkčných tabliet na našom a CZ trhu. Aj napriek uvedeným názvom, ktoré zneli naozaj lákavo bol vo všetkých prípadoch ich obsah tvorený vždy iba týmito troma zložkami okrem zastabilizovaného chlóru a dokonca v 12tich z nich iba dvoma pridanými zložkami napriek tomu, že bol v názve uvedený názov - 4v1 alebo dokonca 6v1. Predajcovia zrejme zaraďujú do pridaných zložiek aj CYA, ktorá však je už v samotnej základnej látke TCCA "symkosene", teda dôvod na to nie je. Ak použijeme matematiku a značnú dávku marketingovej fantázie, dostaneme sa na max. počet 5tich zložiek:

Stabilizátor - CYA, chlór, vločkovač, algicíd a kondicionér. 

Z 18tich produktov spĺňajú túto špecifikáciu podľa technického listu iba 4 "Multi" produkty. 

Chemoform BST tablety, Proxim kombi tablety Maxi, Marimex - Aquamar chlor komplex 5v1 a Krystalpool multi tablety 5v1.

Chemickou vlastnosťou TCCA je že pH 1% roztoku je 2,7-3,3, teda logicky pH znižuje. Je to však jeho sebevlastná charakteristika, nejde o žiadnu ďalšiu prímes, ani funkciu. Môže to byť šikovne myslená a predajcom reklamou podaná 6-ta funkcia - stabilizátor pH. Naozaj ma však nenapadá akákoľvek ďalšia "účinná" funkčná zložka. 

Áno, jedná sa o marketingový ťah, či malý podvodík za účelom zvýšenia predaja spáchaný na neznalých zákazníkoch s ponukou úžasných vlastností či účinkov. Čo však považujem za závažnejšie je prípad, kedy sa v technickom liste v zozname prímesí nachádza jedna či dve zložky, avšak názov produktu je 5, 6 či 7v1. (Sparkly pool chlórové tablety multifunkční - 6v1)

Pripomínam však, že obsah jednotlivých pridaných látok je veľmi často v rozmedzí <1-2%, takže aj ich účinok bude skôr marginálny...V materiáloch z USA som narazil na zaujímavý názor či myšlienku: Najlepším algicídom je samotný chlór a vločkovačom kvalitná a dostatočne výkonná filtrácia! Je to veľká pravda. Aj preto sa veľmi silne domnievam, že sa aj tieto účinky pripísané slovu "multi" sa ľahko skryjú za účinky samotného voľného chlóru. Nepopieram účinok prímesí, avšak v rozumnej miere skutočných očakávaní a možností... Osobne nevidím dôvod do vody neustále pridávať prídavné látky, keď si to okolnosti naozaj nevyžadujú.  napr. neaplikujem algicíd neustále, či pravidelne, ale iba v niektorých situáciach a určite to nie je na úkor údržby či kvality vody.  

A čo tablety TCCA (symklosen), teda bez prímesí ?


Analyzoval som technické listy 12 produktov chlórových tabliet - teda tabliet TCCA (symklosen) bez ďalších prímesí. U všetkých bol uvedený obsah symklosen na úrovni 98 - 99%, 100%, príp. uvedené 90-100% alebo >90%, čo ma vedie k domnienke, že bolo prednejšie vyplniť nejaký ten povinný údaj pre príslušné úrady ako záujem uviesť čo najpresnejší obsah. Veď koľko ľudí preskúmava a porovnáva technické listy všetkych produktov? :-) Dá sa však predpokladať, že 

Na základe týchto údajov sa nedá dostatočne a hodnoverne rozhodnúť pre niektorý z produktov. 

Aj keď nie je 100% možné na základe technických listov vyhodnotiť presné obsahové zložky a ich podiely,

verím, že teraz viete aj Vy viac o tom, ako je to s naším trhom s TCCA tabletami a hlavne to, že v tomto prípade 

platí na 100% len to, že produkt Multi-chlor 7v1 vôbec nemusí byť účinnejší, s väčším obsahom prímesí ako ten 

3v1. V bazenárstve určite platí - 3xmerať a raz kupovať. Zmeniť značku v priebehu sezóny tiež nemusí byť zlý 

nápad...