Keď má Redox potenciál dovolenku - 1.časť

26.11.2023

Inšpiráciu na tento článok som dostal na jednom zo školení, ktorého som sa zúčastnil v Prahe. Prezentáciu viedol p.Ing. Jiří Houžvička a tento bod ma výrazne zaujal. Počas školenia prebiehala diskusia so zúčastnenými. Jednou z tém bola situácia, kedy je v bazéne a s technológiou všetko tak v poriadku, až nakoniec nie je.

Ako sa to môže stať? Zvláštne konštatovanie, viem. Pokúsim sa túto tému rozobrať a vysvetliť o čo ide...

Predstavme si bazén, kde je obsah dezinfekcie riadený na základe Redox potenciálu, čo je pre domáci bazén časté. Sám som namontoval množstvo dávkovacích zariadení, kde RX sonda vyhodnocuje redukčno-oxidačný potenciál a na základe predvolenej hodnoty dávkuje chlórňan sodný (ďalej iba chlór) do výstupného potrubia do bazéna. 

Pre zopakovanie, Oxidačno-redukčný potenciál sa vyjadruje číselne s jednotkou mV (milivolt) a je to parameter, ktorý vyjadruje rozdiel medzi obsahom látok, ktoré spôsobujú oxidáciu (v tomto prípade chlór) a obsahom redukujúcich látok - čo sú nečistoty (pot, moč..atď). Tento údaj v mV nám nepovie, koľko mg/l chlóru sa nachádza vo vode, ale dozvieme sa z neho, či dezinfekcia naozaj funguje a o našu vodu v bazéne je postarané alebo nie. Samozrejme platí, že čím vyššie je číslo Redox-potenciálu (ďalej len redox), tým je voda viac pripravená si poradiť s nečistotami alebo baktériami. (nevynímajúc drvivú väčšinu vírusov). 

Pre objasňujúci príklad môžem uviesť situáciu, kedy pri pH=6,7 a Redox potenciále= 780mV vstúpi do bazéna skupinka ľudí. Už po pár sekundách (na počudovanie) je do vody vnesený taký objem nečistôt z plávajúcich, že sledovaním Redox potenciálu vidíme jeho rýchly pokles na asi 730-740 mV. Vtedy zareaguje dávkovacie zariadenie.  Do bazéna je vstreknutá vypočítaná dávka chlóru a prístroj sa snaží zvýšiť redox vo vode tak, aby znovu dosiahol predvolenú hodnotu - v tomto prípade 780mV. 

Bez premerania kvalitným digitálnym prístrojom však nevieme určiť, aký je skutočný obsah chlóru vo vode. Pre domáci záhradný bazén ide o systém, ktorý vo svojej podstate funguje, avšak sú situácie, kedy tomu tak nie je.

Teraz sme sa dostali do momentu, kedy môžem popísať situáciu (uvedenú v úvode článku), kedy riadenie RX potenciálom fungovať prestáva. 

Príklad:

Predstavme rodinu vlastniacu záhradný bazén s funkčnou technológiou, ktorá sa rozhodne ísť v lete na 3-týždňovú dovolenku s tým, že v bazéne sa nebude počas tohto času nikto kúpať. Filtráciu bazéna majú nastavenú na časovač, kanistre s potrebnou chémiou vymenia za nové tak, že určite vydržia počas dovolenky a neminú sa. Prepratie bazéna môže zabezpečiť automatický systém prepierania. Ak v technológii nie je, preprať filtráciu môže aj nejaký člen rodiny napr. jednorázovou návštevou počas ich dovolenky. Je možné, že majitelia bazéna filtráciu preperú raz pred odchodom a druhý krát po príchode z dovolenky. Prichádzajú slnečné dni leta, teplota vody v bazéne pod zastrešením rastie, keďže ho nemá kto odvetrať. Dezinfekcia vo vode je riadená práve cez redukčno oxidačný potenciál a nastavená je na bežnú hodnotu, ktorá zvyčajne postačovala. Povedzme, že je to napr. tých 780mV.

Po troch týždňoch sa rodina vracia z dovolenky a s hrôzou zisťuje, že napriek tomu, že filtrácia beží, chémia sa z kanistrov neminula a dávkovacie zariadenie nevykazuje nijakú chybu - na dne bazéna, schodoch a stenách sú zelené - šmykľavé pásy od rias. Čo má toto znamenať? Toto si naozaj nemôžu vedieť zdôvodniť.  

Čo sa teda stalo? 

a) - sonda príp. dávkovacie zariadenie (alebo solinátor) sú zlé, teda pokazené a treba riešiť servis

b) - v bazéne sa po celý čas tajne kúpali susedia, ktorý sa pred vstupom do bazéna neosprchovali

c) - ani a), ani b), ale počkáme si na druhú časť, v ktorej sa pokúsim vysvetliť, čo sa dialo vo vode počas ich letnej dovolenky