Keď má Redox potenciál dovolenku - 2.časť

07.12.2023

Vítam Vás v 2.časti nášho príbehu o imaginárnej rodine, ktorá sa po troch týždňoch vracia z dovolenky a s hrôzou zisťuje, že napriek tomu, že sa v bazéne nikto nekúpal, filtrácia beží, chémia sa z kanistrov neminula a dávkovacie zariadenie nevykazuje nijakú chybu - na dne bazéna, schodoch a stenách sú zelené - šmykľavé pásy od rias.

Čo sa dialo po ich odchode?

Keďže sa o bazén riadne starajú, predpokladajme, že deň pred odchodom (D-1) naozaj preprali filtráciu, doplnili čerstvú vodu, skontrolovali príp. doplnili chémiu v bandaskách a spokojne odišli. 

Vo vode sa nachádzalo napr. 0,5 mg/l chlóru a po dopustení čerstvej vody sa v bazéne diala nikdy nekončiaca oxidačno-dezinfekčná reakcia, voda bola naďalej filtrovaná. Mala tak stále väčšiu "priehľadnosť" (čistotu), keďže sa v bazéne nikto nekúpal, znečisťovanie vody sa rapídne znížilo. (nikdy nie je na úrovni nuly z hľadiska vonkajších vplyvov) Z hľadiska merania ORP sa dá povedať, že nám redox potenciál napr. v deň D+3 alebo D+4 stúpol a v určitom okamihu sa s vysokou pravdepodobnosťou dostal až nad požadovanú úroveň - v našom prípade na 780mV. 

Dávkovací prístroj už nepotreboval dávkovať také dávky chlóru ako v deň "D-1, či D", dokonca ani také dávky ako prvé dni po ich odchode (D+1, D+2 atď.). Voda bola každý deň "čistejšia a čistejšia", takže každým dňom bolo potrebné menšie a menšie nadávkované množstvo chlóru potrebné na udržanie 780mV redox potenciálu.  

Po čase (napr. D+5 dní a neskôr) už stačila len malá dávka chlóru v prvých chvíľach po spustení filtrácie ráno a hodnota ORP hneď dosiahla požadovanú alebo vyššiu hodnotu (avšak stále s nižšou a nižšou vstreknutou dávkou chlóru), ktorú si voda držala dlhšiu chvíľku, než klesla pod požadovanú úroveň 780mV, kedy prístroj opäť vstrekol dávku chlóru.

Skrátka povedané - na dosiahnutie ORP potenciálu s úrovňou 780mV bolo treba oveľa menej chlóru ako v prvé dni po odchode. ALE ! 

Postupne klesala aj koncentrácia chlóru vo vode a odhadom dokážem povedať, že hodnota 0,5mg/l mohla postupne klesnúť na približne 0,3 mg/l. (napríklad)  

Ak by sa v tomto momente do vody opätovne dostali nečistoty, teda niekto by sa v bazéne okúpal, voda by na dosiahnutie ORP vo výške 780mV potrebovala opätovne väčšie množstvo chlóru ako tesne predtým, ako sa niekto okúpal v bazéne po niekoľkých dňoch nevyužívania bazéna. Koncentrácia chlóru by sa tak opäť zdvihla. Ale to sa nestalo.

Naopak, voda sa neustále filtrovala (môžeme predpokladať aj kontinuálne dávkovanie vločkovača).

V tomto momente sa mohlo nastať niekoľko situácií, pričom každá z nich mohla prispieť k tomu, že sa v bazéne začali vyskytovať riasy, avšak mohli sa stať aj takpovediac "súčasne". 

O tom však až v ďalšom pokračovaní...

Do čítania, priatelia v 3.časti !