Čistá a zdravotne nezávadná voda v bazéne na 1.mieste 

                                 Osobný profesionálny bazénový technik pre majiteľov bazénov, ktorým záleží na kvalite vody...

Mojím zameraním je 

pomáhať zabezpečiť a udržiavať čistú a bezpečnú vodu správnou starostlivosťou, montážou overených zariadení a rýchlym servisom v prípade potreby.


Aj keď na prvý pohľad môže vaša voda vyzerať čisto a zdravo, nemusí tomu tak vždy byť. Vodné  prostredie je priestor pre množenie mikroorganizmov, baktérií a vírusov rôznych druhov. Od menej nebezpečných, až po tie, ktoré nám dokážu spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti a choroby. 

Prevenciou pred mikrobiologickým znečistením je najmä správna úprava a údržba vody. 

Zvlášť ohrozenou skupinou sú deti !


MOŽNÉ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ BAZÉNOVEJ VODY

NESPRÁVNE OŠETRENÁ VODA MÔŽE SPÔSOBIŤ:

Koža - dermatitída (zápal), folikulitida (zápal vlasového vačku a mazových žliaz), bradavice. (Pôvodca - Pseunomonas aeruginosa, Satphylococcus aures, kvasinky, ľudský papilomavirus)

Uši - zápal stredného ucha alebo vonkajšieho zvukovodu (Pôvodca - Pseudomonas aeruginosa)

Oči - zápal spojiviek, keratitida (zápal a poškdenie očnej rohovky) (Pôvodca - chlamydia trachomatis, moraxela, adenovírusy, echovírusy a pseudomonas aeruginosa)

Pečeň - hepatitída (žltačka) (Pôvodca - vírusy hepatitídy A,E a F)

Urogenitálny trakt - infekcia urogenitálneho traktu (Pôvodca - Mycrobacterium avium)

Tráviaci trakt - gastroentritída (zápal žalúdku alebo čriev) (Pôvodca - E.coli 0157, Cryptosporidium, Giardia echovírusy, adenoírusy, norovírusy, rotavírusy)

Pľúca - pneumonia (atypická) (Pôvodca - legionely, adenovírusy, vírusy coxsackie, Echo vírusy, mikobakteria, psedomonas aeruginosa

Mozog - mengitída, meningeoncefalitída (Pôvoda - echovírusy, améby (Naegleriafowleri, Acanthamoeba)

Zdroj údajov: Časopis Hygieny č.3 / r.2008

 Partneri