MOŽNÉ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ BAZÉNOVEJ VODY

NESPRÁVNE OŠETRENÁ VODA MÔŽE SPÔSOBIŤ:

Koža - dermatitída (zápal), folikulitida (zápal vlasového vačku a mazových žliaz), bradavice. (Pôvodca - Pseunomonas aeruginosa, Satphylococcus aures, kvasinky, ľudský papilomavirus)

Uši - zápal stredného ucha alebo vonkajšieho zvukovodu (Pôvodca - Pseudomonas aeruginosa)

Oči - zápal spojiviek, keratitida (zápal a poškdenie očnej rohovky) (Pôvodca - chlamydia trachomatis, moraxela, adenovírusy, echovírusy a pseudomonas aeruginosa)

Pečeň - hepatitída (žltačka) (Pôvodca - vírusy hepatitídy A,E a F)

Urogenitálny trakt - infekcia urogenitálneho traktu (Pôvodca - Mycrobacterium avium)

Tráviaci trakt - gastroentritída (zápal žalúdku alebo čriev) (Pôvodca - E.coli 0157, Cryptosporidium, Giardia echovírusy, adenoírusy, norovírusy, rotavírusy)

Pľúca - pneumonia (atypická) (Pôvodca - legionely, adenovírusy, vírusy coxsackie, Echo vírusy, mikobakteria, psedomonas aeruginosa

Mozog - mengitída, meningeoncefalitída (Pôvoda - echovírusy,  améby (Naegleriafowleri, Acanthamoeba)

Zdroj údajov: Časopis Hygieny č.3 / r.2008