Vysoká alkalita vody

12.06.2022

Veľa vlastníkov bazénov upiera svoju pozornosť na Pool testery, kde sa dá odmerať pH a voľný chlór. Teda venujú sa 2 parametrom. Bohužiaľ, to nestačí. Z ďalších dôležitých parametrov, kt. potrebujete mať pod kontrolou je tzv. celková alkalita vody, alebo tiež tzv. kyselinová neutralizačná kapacita.

Čím je nižšie pH vody, tým má chlórová dezinfekcia vyššiu účinnosť (aj ORP - redox potenciál klesajúcim pH rastie). Toto je všeobecne známe, preto sa snažíme bazénovým prípravkom čo najviac znížiť pH. Ideálne až k rozmedziu 6,8-7,2. Z mojej skúsenosti novonapustená voda v našom regióne má pH okolo 7,6. Potrebuje teda znížiť. 

Ak máte automatický dávkovač Aseko Asin Aqua (NET), alebo solinátor Asin Aqua Salt 25, príp. Asin Aqua Home, tak po nakalibrovaní pH sondy a po spustení Vášho dávkovača začne po chvíli dávkovanie pH. Požadovaná hodnota je napr. 7, okamžitá hodnota 7,6, teda dávkovanie je očakávané a svedčí o tom, že prístroj si robí svoju prácu.  Automatický dávkovač sa snaží opakovane dávkovať pH mínus, aby sa k hodnote 7 priblížil a nakoniec ju aj dosiahol, avšak často sa stáva, že prvá bandaska pH mínus sa míňa nejak prirýchlo a na displeji po čase môže ukázať chybová hláška: Po 15/20/25 dávkach kvapaliny pH nedošlo k zmene požadovanej hodnoty.  Prečo je to tak?

Presne z dôvodu vysokej alkality Vašej vody, ktorá sa bráni zmene pH po dávkovaní pH mínus.

Pitná voda v našom regióne, ktorou si napúšťate bazén má alkalitu asi 220 mg/l CaCO3...To nie je hodnota, ktorá by bola pre vhodná pre bazény.

Správna hodnota alkality vody je 80-120 mg/l vo forme CaCO3. 


pH aj po aplikácii pH mínus má stále tendenciu sa vracať k vyššej hodnote, obsah pH mínus v bandaske klesá, ale stále sa Vám nedarí priblížiť sa k požadovanej hodnote 7, alebo je na to potrebné viac pH mínus, ako ste si predstavovali.  Je to preto, lebo vo vode je príliš veľa hydrogenuhličitanových aniontov (HCO3-). Pokiaľ sa nezneutralizujú, tento jav bude pretrvávať...Voda s vysokou alkalitou máva zvyčajne vysoké pH, účinnosť dezinfekcie je teda nedostatočná a spotreba Vašej chémie je zbytočne vysoká. 

NIE JE TO CHYBA VÁŠHO PRÍSTROJA, ak Vám hlási túto chybovú hlášku, alebo keď je Vaša spotreba pH mínus vyššia ako ste očakávali ! 


Ako riešiť tento problém? Vo všeobecnosti máme 2 možnosti:

1. Prípadnú chybovú hlášku budete odklikávať a dáte tým prístroju šancu opakovane dostať do vody viac a viac "neutralizačnej" kyseliny (pH mínus) a vysoká alkalita vody bude pomaly "ustupovať", znižovať sa a dostávať sa do požadovaných hodnôt. Pokiaľ Vám prístroj umožňuje (Asin Aqua Salt 25, alebo Asin Aqua Home, Profi), nastavte si v menu - Bezpečnostní funkce - maximální počet dávek pH na vyššiu hodnotu ako je 20, napr. 60. 

2. Proces sa pokúsim urýchliť jednorázovým väčším vliatím pH mínus do vody a teda jednorázovým znížením alkality. Následne prejdeme na bod č.1 a budete nejaký čas trpezlivý, celková alkalita vody sa časom zníži... Môže sa mi to podariť menej, niekedy viac. Voda nie je tlačítko v telefóne, po stlačení ktorého sa udeje to, čo očakávate... Nebudem uvádzať koľko pH mínus je na to potrebné, kam a ako liať pH mínus do vody, pretože nechcem, aby ste tento proces robili sami. Ak by ste naliali viac ako je potrebné, môže sa stať, že celková alkalita vody poklesne viac, ako by sme potrebovali a dostanete sa do opačného problému. Vaša alkalita vody bude príliš nízka, čoho následkom bude úplne nestabilé pH, ktoré bude lietať hodnotami hore dole...

Čo by to znamenalo pre Vašu vodu?  Obsahovala by príliš málo hydrogenuhličitanových aniontov a pH by sa stalo úplne nestabilným. Kolísalo by a po vložení aj malej dávky pH mínus by pH vody mohlo klesnúť na veľmi veľmi nízku hodnotu - napr. 5.  

Jednoduchý Pool tester pri meraní pH sa zafarbí na silno modro, kedy vieme že pH je privysoké a s vysokou pravdepodobnosťou, že aj alkalita vody bude vysoká. Tú si zmeriame presnejšie napr. fotometrom, kt. nám odmerá hodnotu presnejšie ako napr. pásiky...