Pomocník v tabletách alebo kazítko? (2.časť - Ako sa vyhnúť problémom s CYA)

25.07.2020

V prvej časti sme si povedali čo je to stabilizátor chlóru - "kyselina kyanurová" (CYA), ktorá pri snečnom počasí znižuje straty chlóru, teda aby sa dezinfekcia (chlór) rýchlo nestrácala z bazéna. Naväzuje na seba molekuly chlóru, čo zabezpečuje jeho dlhší účinok. Pokiaľ by vo vode spolu s chlórom nebola, rozklad a teda úbytok chlóru by bol pomerne veľký a Vaša spotreba by samozrejme vzrástla. p.Houžvička (BazénExpert) uvádza, že pri slnečnom a teplom počasí by sa obsah chlóru znížil z 3mg/l na hodnotu blízku 0,4mg/l už behom 3 hodín. Šokujúci údaj ! 

Problémom tohto stabilizátoru, ktorý sa nachádza v stabilizovaných produktoch (teda v drvivej väčšine chlór tabliet) je jeho časté predávkovanie a teda nadmerná stabilzácia. Tá znemožňuje volnému chlóru správne fungovať. Začína ho po chemickej stránke "uzamykať". Aby mohol byť aj pri vyššom obsahu CYA zachovaný oxidačný aj dezinfekčný účinok chlóru, museli by sme jeho hodnotu zvýšiť. Napr. pri 50mg/l CYA by bolo potrebné držať hladinu voľného chlóru na úrovni 4mg/l ! A to platí nielen pre bežnú - prevádzkovú hodnotu voľného chlóru, ale aj pre šokové ošetrenie vody (napr. v prípade šokového ošetrenia vody pri riasach). Pri 50mg/l CYA by bola hodnota pre šokové ošetrenie vody až 20mg/l !, pričom, ak by bola úroveň CYA iba 20mg/l, postačovala by už polovičná koncentrácia, teda 10mg/l.  

A to je rozdiel aj pre naše penaženky, že?

Ako sa vysporiadať s narastajúcim alebo vysokým CYA?

Pokiaľ je obmena vody nedostatočná, alebo šokujete vodu stabilizovaným granulovaným chlórom, CYA rastie rýchlejšie, než by ste potrebovali, doslova sa Vám vo vode hromadí. Ako si zabezpečiť, aby sa Vám nestalo, že sa "ochrana" chlóru začne meniť na tzv. "kazítko" skryté v tablete?

Variant 1:

Pokiaľ je Vaša úroveň iba o niečo vyššia, teda 40<CYA<80 - pôjde doslova o to, aby ste začali procesy Vašej vody manažovať, môžete využiť jednoduchý návod: 

  • preperte filter tak, že čas prepierania bude tentokrát o niečo dlhší - obmena starej vody sa zvýši oproti tomu ako ste to robili zvyčajne, pár hodín do doplnení novej vody zmerajte CYA
  • merajte vždy po prepratí filtra 1x týždenne (doporučujem prepierať aj častejšie ako 1xtýždenne)
  • po niekoľkých týždňoch už budete vedieť, či je zvýšenie obmeny vody dostatočné, alebo je potrebné objem doplnenej čerstvej vody ešte zväčšiť. Zistíte tak, či sa Vám darí držať hladinu CYA pod kontrolou, alebo Vám z týždna na týždeň rastie
  • pravdepodobne by bolo vhodné zvýšiť dočasne CLF - nestabilizovaným chlórom !
  • nastavte si min. hodnotu FCL tak, aby bola min. 7,5% z hodnoty CYA
  • čím je hodnota vyššia ako 40 a blíži sa k 80, tým viac skracujte čas medzi jednotlivými prepieraniami (napr. až na každý 2-3 deň)                                                                    

Variant 2:

Pokiaľ je Vaša hodnota CYA>80, vymeňte jednorázovo 1/2 objemu Vašej vody, CYA by Vám mala poklesnúť na polovičnú hodnotu Vašej pôvodnej hodnoty. Následne preveďte Variant č.1 a začnite "manažovať" prepieranie s prihliadnutím na úroveň CYA. 

Variant 3:

Ak je Vaša hodnota CYA>120, vymeňte ¾ objemu Vašej vody, po doplnení čerstvej vody zmerajte obsah CYA a následne sa riadte Variantom č.1.

Pokiaľ je hodnota CYA>160, doporučujem celý objem bazéna vypustiť a napustiť čerstvou vodou a následne sa riadiť Variantom č.1. 

Ďalšie možnosti postupného znižovania CYA v kombinácii s prepieraním:

  • používajte striedavo okrem TCCA tabliet aj tablety z chlorňanu vapenatého (alebo granulát), kt. je nestabilizovaný alebo
  • vyberte na nejaký krátky čas plavák z bazéna - skúste v intervaloch zopakovať - ale nezabúdajte na meranie a potrebu voľného chlóru ! Voda nesmie ostať bez potrebnej minim. úrovne FCL ! alebo
  • poobzerajte sa po tabletách, v ktorých je menší obsah CYA - pozrite si technické listy jednotlivých produktov alebo
  • v strede sezóny môžete naraz vymeniť celý obsah vody - využite škaredé chladné dni, kedy sa nekúpete

Prečo to "sused" nerobí a má krásnu vodu?

Pravdepodobne je jeho hodnota CYA podstatne nižšia ako tá Vaša. Možno používa iný typ tabliet ako Vy - tabliet, ktoré obsahujú nižší obsah CYA. Jeho manažovanie vody je optimálnejšie ako Vaše, alebo to nakoniec vzdal a prešiel na nestabilizované ošetrovanie vody s chlórňanom sodným (kvapalina), ktorý automatickým dávkovaním vnáša do vody, alebo má tzv. soľničku a vyrába si plynný chlór. Možno tiež používa bezchlórové ošetrenie vody. 

Pokiaľ sa Vám nedarí a napriek Vašej snahe sa Vám problém opakuje, zvážte prechod na iný systém dezinfekcie aj Vy. 

V 3. - záverečnej časti Vám poradím ohľadom dostupných produktov na trhu a ukážem rozdiely

* graf je prebratý zo stránky spol. Orenda technologies