Jarné "Aseko" upratovanie.

22.04.2024

Názov "Bazén 112" som si dal z dôvodu, že mojou náplňou práce bolo a je už od začiatku môjho pôsobenia v bazenárstve pomáhať riešiť problémy s vodou, technológiou alebo údržbou. 

Venovať sa problematike ako osobný bazénový technik pre uzavretý okruh ľudí, nie pre širokú verejnosť. 

Po niekoľkých rokoch som sa vyprofiloval smerom k značke "ASEKO" a to až takým spôsobom, že bazénové technológie automatických staníc, solinátorov alebo iných zariadení zn. "ASEKO" sa v drvivej väčšine Vaších strojovní a šácht stali dominantnými pre moju činnosť, servis, montáže, dodávku náhradných dielov a teda celkovo spoluprácu s touto značkou. Dáva mi to zmysel a aj živobytie. Tým zmyslom myslím okrem iného starať sa o automatický systém, ktorý nám všetkým pomáha udržať základné parametre, alebo nám vyrába dezinfekciu, dávkuje potrebné množstvá chémie a ovláda ďalšie funkcie...Cítim to tak, že toto je pre mňa najvhodnejšia cesta - pôsobiť ako osobný bazénový technik pre značku Aseko.   

Počet bazénov, ku ktorým ma voláte je pre mňa už dlhší čas nezvládnuteľný.

Cítil som to už na jeseň minulého roka, ale nikoho z Vás som nechcel vynechať pri zazimovaní, ako aj teraz pri jarnom spustení bazéna. Avšak do budúcna to už nebude pre mňa ako fyzicky tak aj časovo možné zvládnuť. Hľadal som pomerne dlho kľúč, akým túto situáciu vyriešiť. V prvom kroku som prestal obsluhovať bazény ošetrované tabletami, pretože tam som prestal vidieť zmysel mojej prítomnosti. Tento krok však dlhodobo neznížil počet "mojich" bazénov tak, aby som sa dostal do harmónie s časom a kalendárom. 

Zdravie máme len jedno a rád by som si bazenárstvo ako také uchoval tak, aby som ho mal rád aj neskôr, nielen v tomto období... Je mi nepríjemné čeliť  správam a telefonátom spojených s výčitkou, kedy už prídem...Cítim, že to nie je fér posúvať niektoré Vaše zákazky a nechávať niektorých z Vás Vás čakať, ale vždy tomu bolo tak preto, lebo som mal na to objektívny dôvod.. Tým dôvodom sú moje zmluvy s majiteľmi bazénov, ktoré sú aj majoritným zdrojom mojich prijímov...

Mám svoje zmluvné záväzky a tie sú pre mňa prioritou. 

Som preto nútený pristúpiť k druhej redukcii a to s kľúčom pod názvom "ASEKO".  

Pokiaľ teda strojovňa Vášho bazéna neobsahuje akýkoľvek komponent zn. Aseko, nebude pre mňa do budúcna časovo možné, aby som sa naďalej staral o Váš bazén, spúšťal ho do prevádzky, zazimovával a pomáhal Vám s dozorom nad ním. Skúste prosím skontaktovať niektorého z mojich kolegov, v bazenárstve ich tu pôsobí niekoľko. 

To isté platí, ak Vám bazén postavila a strojovňu vybavila nejaká firma a ja som Vám ho chodieval iba spúšťať do prevádzky a zazimovávať. Môžete sa obrátiť buď na staviteľa/predajcu, alebo ak to nie je možné tak opäť platí - skúste skontaktovať niektorého z bazenárov v regióne Nitra. 

Ďakujem Vám za pochopenie a želám Vám veľa radosti s Vaším bazénom v sezóne 2024.