Bazén si postavíme vlastnoručne...

22.06.2020

"Postaviť si bazén zvládneme aj sami. Zavoláme bager, zabetónujeme dno a steny a filtráciu kúpime lacno na e-shope..."

Nie je to raz a asi ani desaťkrát čo som počul túto vetu a následne videl aj výsledný efekt. Budete sa musieť vyvarovať mnohým nástrahám a chybám. 

Najčastejšie sú to:

- zlý výber typu bazéna alebo jeho zlé umiestnenie

- nesprávne navrhnuté umiestnenie strojovne bazéna 

- nesprávna hydraulika pohybu vody

- nedostatočné, alebo zbytočne predimenzované filtrovanie vody

- výkonovo nezladený komplet filtračnej nádoby s čerpadlom

- nedostatočná dezinfekcia vody, chýbajúce komponenty v strojovni

- nesprávne alebo nesteticky zvarená ťažká fólia

- zle vybratá dlažba okolo bazéna

- nesprávne riešené zastrešenie 

- zle vybratý zdroj vody

Každá z týchto chýb môže negatívne ovplyvniť budúcu starostlivosť o vodu ako aj o bazén samotný, znižuje jeho hodnotu a často si vyžaduje ďaľšie dodatočné náklady na opravy alebo výmeny častí technológie. Namiesto využívania bazéna počas sezóny riskujete, že budete musieť odstraňovať nedostatky a poruchy. Stráca sa tým dobrý pocit z krásneho doplnku záhrady, z dobre investovaných peňazí a často sa stráca aj istota pôvodného rozhodnutia obstarať si vôbec bazén. 

Ako sa tomu vyhnúť?

Nedoporučujem ísť na to svojpomocne, ale ak už, tak doporučujem  dôkladne sa poradiť pred samotnou realizáciou. 

Nechajte projektovanie bazéna na projektantov, zváranie ťažkej fólie na skúsených zváračov a výber technológie na odborníkov, ktorý technológie poznajú, inštalujú a servisujú.